Personuppgiftpolicy för Systrarna Sisters AB

Personuppgiftspolicy för Systrarna Sisters AB
Personuppgiftsansvarig är Systrarna Sisters AB, 559054-7203, Torfastlenden 3, 136 74 Norrby. E-postadress info@systrarnasisters.se, tel: 08-776 22 76.
Inom Systrarna Sisters AB (Systrarna Sisters) behandlar vi personuppgifter för kunder, potentiella kunder, samarbetspartners och anställda.
Systrarna Sisters är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.
Genom att använda våra tjänster accepterar du vår personuppgiftspolicy. Du godkänner också att vi använder elektroniska eller andra kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
Systrarna Sisters använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, underhålla och utveckla våra tjänster, samt att kunna skicka ut information om våra tjänster.
När du är intresserad av eller önskar utnyttja våra tjänster behöver du lämna personuppgifter såsom t.ex namn och e-postadress. Dessa uppgifter kan även användas för att skicka information och nyheter om oss och våra tjänster till dig.
De personuppgifter vi behandlar består av namn och kontaktuppgifter i form av e-postadress, mobil och telefonnummer samt fysisk adress. För anställda behandlar vi även personnummer.

Vi behandlar uppgifterna så länge det är relevant för tillhandahållandet av våra tjänster.
Om det är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster eller för personaladministration kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners. Dessa är främst hyrgodsleverantörer, personaluthyrare, redovisningsbyrå eller motsvarande.
Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, samt för att begära rättelse, överföring eller att vi raderar uppgifterna. Kontaktuppgifter finner du ovan.